9.5 Svar

Metningsdoser benyttes i situasjoner der en trenger rask effekt og må bruke et legemiddel med lang halveringstid.