14.1

Kremer er emulsjoner hvor vann utgjør bæresubstansen. (Noe fett kan være innblandet.)
Salver er emulsjoner hvor olje eller fett utgjør bæresubstansen. (Noe vann kan være innblandet.)