9.3 Svar

Tiden mellom dosene, halveringstiden for legemidlet og hvordan legemidlet gis.