9.6 Svar

Når en ønsker å bestemme konsentrasjonen av et legemiddel i blod, skal prøven vanligvis tas når konsentrasjonen av legemiddel er på sitt laveste, altså like før neste planlagte dose. Øvre og nedre grense i anbefalt terapeutisk område refererer nemlig til verdien på prøver tatt ved laveste konsentrasjon i et doseringsintervall og ved stabil likevekt.