9.8 Svar

Reduksjon i eliminasjonen vil øke halveringstiden. Økt halveringstid kan føre til at vedlikeholdsdosene må reduseres.