12.13

Blodkonsentrasjonen av glukose senkes først og fremst ved at insulin øker glukoseopptaket fra blod til muskel- og fettvev, ved at glykogensyntese i leveren øker og ved redusert glukoneogenese og nedbryting av glykogen.