16.3

Legemidler med antikolinerg effekt.
(Imperiøs vannlating er betinget i overaktivitet i parasympatisk stimulering (kolinerg stimulering av muskarinreseptorer). Antikolinergika blokkerer perifere muskarinreseptorer og hindrer at frigjort acetylkolin binder til muskarinreseptorene og initierer kontraksjon av detrusormuskulaturen. Ved blokkering av muskarinreseptorene (antikolinerg effekt) tåles et større fyllingstrykk før blæretømmingen initieres. Dermed øker blærekapasiteten. På denne måten oppnås lengre fyllingsintervaller og mer «kontrollert» blæretømming.)