6.3

Glukokortikoidene virker ved å stimulere transkripsjonen av Cellenes DNA, slik at det dannes økt mengde m-RNA, som igjen bidrar til økt proteinsyntese. De syntetiserte proteinene regulerer mange cellulære prosesser.