12.20

Postmenopausal substitusjonsterapi med østrogen forsinker demineraliseringen av skjelettet, men risikoen for hjerte- karsykdommer som er forbundet med østrogenterapi gjør at behandlingen ikke anbefales som primær beskyttende behandling ved osteoporose.