9.1 Svar

Legemidler som tolereres i høy konsentrasjon før bivirkninger inntrer, kan gis i standard dose til voksne.