12.7

Bisfosfonater inngår i kompleksdanning i beinvevet og hemmer nydanning og aktiviteten til osteoklaster. Dermed hemmes frigjøringen av kalsium fra beinmassen.