9.2 Svar

Når en bruker legemidler med smalt terapeutisk område (liten avstand mellom dose som gir virkning, og dose som gir bivirkning), er det viktig med individuelt tilpasset dosering. Likeledes er det viktig med individuelt tilpassede doser når en gir et legemiddel til pasienter med svikt i organet som eliminerer legemidlet.