4.9

Smertestillende legemidler som demper genereringen av smerteimpulser slik at færre impulser når frem til sentralnervesystemet, regnes til perifert virkende analgetika.