12.8

Hypokalsemi behandles for å unngå demineralisering av skjelettet og å hindre kramper.