9.4 Svar

For å unngå hyppig dosering av legemidler med kort halveringstid forsøker en å fremstille depotpreparater, eller slow release-former. På denne måten vil det virksomme stoffet gradvis avgis til blodet, og konsentrasjonen vil variere mindre enn om en tar samme dose av en legemiddelform som gir rask absorpsjon av hele dosen.