4.10

Tradisjonelle NSAID virker hovedsakelig ved å hemme enzymet cyklooksygenase-1 (COX-1). Koksiber virker hovedsakelig ved å hemme enzymet cyklooksygenase-2 (COX-2).
Hva er forklaringen på at bruk av tradisjonelle NSAID gir økt risiko for slimhinnesår i magesekken og tolvfingertarmen og redusert risiko for danning av blodplatetromber / tromboembolisk sykdom?
Tradisjonelle NSAID hemmer COX-1. Siden COX-1 bidrar til redusert syresekresjon i magesekkens slimhinne og til en viss aggregering av blodplater, vil bruk av tradisjonelle NSAID (hemmer COX-1) gi økt syresekresjon (økt risiko for ventrikkel- og duodenalsår) og redusert danning av blodplatetromber (redusert risiko for tromboembolisk sykdom).