Translation

Illustrert farmakologi

Du besøker nå nettressursen til den gamle utgaven av Illustrert farmakologi.
Den nye boka, 4. utgave, kan kjøpes på fagbokforlaget.no, og ny nettressurs vil foreligge i løpet av høsten 2020.

B2_s.jpg B1_s.jpg

Dette er nettressursen til Illustrert farmakologi bind 1 og 2, tredje utgave.

Menyen til venstre gjenspeiler kapitlene i bøkene. Der finner du undermapper for hvert tema, og i hver undermappe finner du dokumenter. Dokumentene kan inneholde tilleggsstoff, lenker eller oppgaver.

Du vil noen ganger møte ord som er skrevet med rødt. Det betyr at de inneholder en ordforklaring. Klikk på ordet, og forklaringen vil komme til syne.

Nettressursen dekker på ingen måte kravet til kunnskap i farmakologi for studenter ved høgskoler og universitet, men kompletterer og utfyller innholdet i bøkene. Nettressursen og bøkene bør brukes sammen, og vi håper at dere vil ha stor nytte av dem samlet.

Hilsen
forfatterne

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern