Translation

Rusmiddelanalyser

Du besøker nå nettressursen til den gamle utgaven av Illustrert farmakologi.
Den nye boka, 4. utgave, kan kjøpes på fagbokforlaget.no, og ny nettressurs vil foreligge i løpet av høsten 2020.


Bruken av rusmiddelanalyser øker stadig, og benyttes i stigende grad til kontrollformål. Det kan være kontroll av arbeidstakere, trafikanter, innsatte i fengsler, rusmiddelmisbrukere ved rehabilitering og oppfølging, kontroll av skoleelever og kontroll i forbindelse med barneverns- og omsorgssaker. Et positivt testresultat (påvisning av et rusmiddel) kan få alvorlige konsekvenser for prøvegiveren. Det er derfor strenge krav til utførelsen av analyser, fra en prøve tas, til det ferdige svaret foreligger. Kravene er formulert i rundskriv fra Statens helsetilsyn.
Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern