Translation

Legemiddelinteraksjoner

Du besøker nå nettressursen til den gamle utgaven av Illustrert farmakologi.
Den nye boka, 4. utgave, kan kjøpes på fagbokforlaget.no, og ny nettressurs vil foreligge i løpet av høsten 2020.

 

Interaksjon betyr samvirke. Legemiddelinteraksjoner er samvirke mellom to eller flere legemidler som brukes i nær tilslutning til hverandre, og som fører til at effektene av ett eller flere av legemidlene svekkes eller forsterkes. Endring i effekt kan forklares med at legemidlene virker på samme eller forskjellige reseptorer og dermed modifiserer hverandres effekter. Endret effekt kan også være betinget i at bruk av flere legemidler samtidig påvirker konsentrasjonen av et legemiddel i målorganet.

Det er nærliggende å tenke på legemiddelinteraksjoner når det oppstår en uventet effekt hos pasienter som bruker flere legemidler samtidig. Slike interaksjoner er sannsynligvis for lite påaktet som årsak til bivirkninger og uventet reaksjon hos pasienter med polyfarmasi (bruk av mange legemidler samtidig).

I Felleskatalogen og i Norsk legemiddelhåndbok er det et eget avsnitt som omtaler interaksjoner mellom legemidler.

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern