Translation

Skadevirkninger av rusmiddelbruk

Du besøker nå nettressursen til den gamle utgaven av Illustrert farmakologi.
Den nye boka, 4. utgave, kan kjøpes på fagbokforlaget.no, og ny nettressurs vil foreligge i løpet av Våren 2021.


Nesten alle brukere som erkjenner sitt misbruk, synes de har redusert livskvalitet, og ønsker seg ut av situasjonen. Nærmest ingen tunge brukere lever i stabile, sosiale nettverk. På tross av alvorlig sykdom og økt dødelighet er det få som kommer seg ut av misbruket uten hjelp, og mye av «hjelpen» fungerer i praksis dårlig.
Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern