Translation

Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell

Du besøker nå nettressursen til den gamle utgaven av Illustrert farmakologi.
Den nye boka, 4. utgave, kan kjøpes på fagbokforlaget.no, og ny nettressurs vil foreligge i løpet av høsten 2020.

Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell er en terapiorientert oppslagsbok om legemidler som behandlingsalternativ ved lidelser og sykdommer. Boka er redigert av et fritt faglig utvalg og innholdet er nøytralt i forhold til legemiddelindustrien.
Målgruppe for boka er primært almennpraktiserende leger og leger ved institusjoner på områder hvor vedkommende ikke er spesialist. Annet helsepersonell vil også ha nytte av boka.

Norsk legemiddelhåndbok er bygd opp i fire deler:

Terapikapitlene
Terapikapitlene omtaler de viktigste sykdommene og ulike behandlingsalternativer, både medikamentelle og ikke-medikamentelle.

Legemiddelkapitlene
Legemiddelkapitlene omtaler de legemidlene som har sine hovedindikasjoner under tilsvarende terapikapitler.

De generelle kapitlene
De generelle kapitlene omtaler farmakoterapeutiske emner som går på tvers av de spesifikke terapikapitlene.

Registre
Registrene angir navn, telefonnummer og adresse til en del institusjoner som er aktuelle å rådspørre i legemiddelsammenheng og oppslag til hastebehandling for en del akutte sykdommer og tilstander som krever øyeblikkelig behandling.

Det anbefales at studenter innen helsefag gjør seg kjent med boka.
Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell har mange muligheter for søk.

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern