Translation

Effekter ved seponering av legemidler

Du besøker nå nettressursen til den gamle utgaven av Illustrert farmakologi.
Den nye boka, 4. utgave, kan kjøpes på fagbokforlaget.no, og ny nettressurs vil foreligge i løpet av høsten 2020.


Ved forsøk på seponering av legemidler vil det som regel komme til endringer i pasientens kliniske tilstand. I tilfeller der pasientens tilstand forverres, er det viktig å være oppmerksom på om det er pasientens sykdom eller lidelse som forverres etter seponeringen, eller om det er seponeringssymptomer som er årsaken.
Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern