Translation

Effekter ved seponering av legemidler


Ved forsøk på seponering av legemidler vil det som regel komme til endringer i pasientens kliniske tilstand. I tilfeller der pasientens tilstand forverres, er det viktig å være oppmerksom på om det er pasientens sykdom eller lidelse som forverres etter seponeringen, eller om det er seponeringssymptomer som er årsaken.
Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern