Translation

Andre rusmidler i svangerskap og ammeperiode

Du besøker nå nettressursen til den gamle utgaven av Illustrert farmakologi.
Den nye boka, 4. utgave, kan kjøpes på fagbokforlaget.no, og ny nettressurs vil foreligge i løpet av Våren 2021.


De mest brukte rusmidlene utenom alkohol er cannabis, opiater, benzodiazepiner og amfetaminliknende stoffer. Tendensen i bruk av disse stoffene viser stort omfang av blandingsbruk med alkohol og vanedannende legemidler. På grunn av blandingsbruk og ellers vanskelige livsforhold for gravide med tungt rusmiddelbruk er det vanskelig å angi de spesifikke effektene av de enkelte rusmidlene. Ved bruk av rusmidler tett opp til fødselen vil barnet utvikle abstinens kort tid etter at det er født. Bruk av rusmidler som tilføres med sprøyter, øker risikoen for infeksjoner hos moren, bl.a. hepatitt, som også kan overføres til fosteret.
Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern