Translation

Rusmidler og avhengighet

Du besøker nå nettressursen til den gamle utgaven av Illustrert farmakologi.
Den nye boka, 4. utgave, kan kjøpes på fagbokforlaget.no, og ny nettressurs vil foreligge i løpet av høsten 2020.

 

Rusmidler er psykoaktive substanser som påvirker prosesser i sentralnervesystemet på en slik måte at brukernes virkelighetsoppfatning og atferd endres. Tidligere var alkohol det eneste rusmidlet som ble brukt i nevneverdig grad i Skandinavia. En vet imidlertid at cannabisplanten var kjent i Kina ca. 10 000 år f.Kr., og at opium var kjent på Kreta ca. 2000 år f.Kr. Kokablader ble tidlig brukt av folk i Andesfjellene. Khat har lenge vært brukt i Etiopia, og på de polynesiske øyene har beboerne brukt kavablader. Alle rusmidlene i gamle kulturer kommer fra planter. I dag kjenner en over 4000 forskjellige planter som inneholder psykoaktive stoffer, og mange av rusmidlene kan fremstilles industrielt i stor skala.

Rusmiddelbruken var tidligere regulert gjennom sosiale og religiøse ritualer. Etter hvert har bruken dreid fra en rituell bruk til en mer nytelsesmessig form, hvor ruseffektene i seg selv oppleves som ønskelige. Dette gjelder særlig i ungdomskulturer etter at rusmidler har fått større utbredelse, og mange potente stoffer med ruseffekt og sterk tilvenningsfare fremstilles ved enkel kjemisk syntese.

Et vesentlig motiv for opprettholdelsen av et høyt rusmiddelforbruk er at det er eneste mulighet til å kontrollere ubehagelige abstinensplager og til å «flykte» fra en vanskelig livssituasjon (når misbruket er etablert). En slik motivasjon for bruken endrer bruksmønstretmønsteret, og kontrollen med tidspunkt for bruk og mengde opphører i stor grad. Utvalget av stoffer, pris og tilgjengelighet i markedet er også vesentlige faktorer som påvirker bruksmønsteret.

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern