Translation

Eldre og legemidler

Du besøker nå nettressursen til den gamle utgaven av Illustrert farmakologi.
Den nye boka, 4. utgave, kan kjøpes på fagbokforlaget.no, og ny nettressurs vil foreligge i løpet av Våren 2021.

 

Med økende alder forekommer økt sykelighet og redusert organfunksjon. Økt sykelighet fører til høyt legemiddelforbruk. Redusert organfunksjon og høyt legemiddelforbruk bidrar sammen til at bivirkninger og alvorlige legemiddelinteraksjoner forekommer hyppigere hos eldre enn hos yngre pasienter. I tillegg har eldre økt følsomhet for enkelte legemiddeleffekter. Disse forholdene gjør at legemiddelbruk er årsak til mange sykehusinnleggelser. Det er derfor viktig å observere endring i helsetilstanden hos eldre nøye, både etter oppstart med nye legemidler og etter seponering, for å kartlegge om de tilsiktede virkningene oppnås, og om plagsomme eller alvorlige bivirkninger eller interaksjoner forekommer.

Det er også viktig å huske at aldersrelaterte fysiologiske forandringer og ikke alle sykdommer og plager kan eller skal behandles med legemidler. Flere undersøkelser har vist at god omsorg, et stimulerende sosialt miljø og regelmessig fysisk aktivitet gir god effekt med hensyn til å forebygge smerte og fallskader, bedre den psykiske helsen og redusere forstoppelse, lidelser som altfor ofte og lettvint behandles med legemidler.

Endret organfunksjon fører til endret farmakokinetikk, ved at absorpsjon, distribusjon og eliminasjon av en del legemidler påvirkes.

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern