Translation

Tilførselsveier for legemidler og legemiddelformer

Du besøker nå nettressursen til den gamle utgaven av Illustrert farmakologi.
Den nye boka, 4. utgave, kan kjøpes på fagbokforlaget.no, og ny nettressurs vil foreligge i løpet av høsten 2020.

 

For å oppnå ønsket effekt, må et legemiddel distribueres til virkestedet i optimal mengde, og konsentrasjonen må opprettholdes innenfor visse grenser i et ønsket tidsintervall. I de fleste tilfellene må en gi legemidlet systemisk for at det skal nå det organet der det skal virke. Andre ganger er det ønskelig å tilføre legemidlet lokalt.

Noen har problemer med å svelge tabletter. En del legemidler ødelegges av det sure miljøet i magesekken, og noen omdannes i stor grad ved førstepassasjemetabolisme (omtalt i kapittel 4). Av den grunn kan det være behov for å gi legemidlet på andre måter enn gjennom munnen.

For å dekke ulike behov fremstiller en legemidler i forskjellige former. Hvilken legemiddelform som velges, bestemmes i stor grad av pasientens evne til å samarbeide om legemiddelinntaket og sykdommens eller tilstandens alvorlighetsgrad.

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern