Translation

Tilførselsveier for legemidler og legemiddelformer

 

For å oppnå ønsket effekt, må et legemiddel distribueres til virkestedet i optimal mengde, og konsentrasjonen må opprettholdes innenfor visse grenser i et ønsket tidsintervall. I de fleste tilfellene må en gi legemidlet systemisk for at det skal nå det organet der det skal virke. Andre ganger er det ønskelig å tilføre legemidlet lokalt.

Noen har problemer med å svelge tabletter. En del legemidler ødelegges av det sure miljøet i magesekken, og noen omdannes i stor grad ved førstepassasjemetabolisme (omtalt i kapittel 4). Av den grunn kan det være behov for å gi legemidlet på andre måter enn gjennom munnen.

For å dekke ulike behov fremstiller en legemidler i forskjellige former. Hvilken legemiddelform som velges, bestemmes i stor grad av pasientens evne til å samarbeide om legemiddelinntaket og sykdommens eller tilstandens alvorlighetsgrad.

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern