Translation

Individuell variasjon i legemiddelrespons

Du besøker nå nettressursen til den gamle utgaven av Illustrert farmakologi.
Den nye boka, 4. utgave, kan kjøpes på fagbokforlaget.no, og ny nettressurs vil foreligge i løpet av høsten 2020.

 

Samme dose av et legemiddel som gis til forskjellige personer, kan gi ulik respons. Dersom samme person får samme dose over tid, kan responsen hos personen endre seg. Ulik respons mellom personer kalles interindividuell variabilitet. Endring i respons hos samme pasient kalles intraindividuell variabilitet. Det er viktig å ta hensyn til faktorer som bidrar til variasjon i interindividuell og intraindividuell respons på legemidler.

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern