Translation

Oppgaver med fasit 1–8

 

Oppgave 1

Hva er de viktigste årsakene til individuell respons på samme dose av samme legemiddel med samme legemiddelform?

 Svarknapp

 

Oppgave 2

Hvorfor er det naturlig at en finner større grad av individuell legemiddelrespons på fettløselige legemidler enn på vannløselige legemidler, hvis en vurderer ut fra genetiske forskjeller?

 Svarknapp

 

Oppgave 3

Hvordan kan genetiske forskjeller bidra til individuell legemiddelrespons vurdert ut fra legemidlenes evne til å påvirke reseptorer?

 Svarknapp

 

Oppgave 4

Hvorfor har nyfødte større absorpsjon av legemidler gjennom huden enn eldre barn?

 Svarknapp

 

Oppgave 5

Hvorfor passerer legemidler lettere over fra blodet til sentralnervesystemet hos nyfødte enn hos eldre barn?

 Svarknapp

 

Oppgave 6

Hvorfor har eldre større tendens til å bli overdosert av et vannløselig legemiddel enn yngre voksne?

 Svarknapp

 

Oppgave 7

Hvorfor venter en at en større person å få lavere legemiddelrespons enn en mindre person dersom begge får samme legemiddel i samme dose og samme legemiddelform?

 Svarknapp

 

Oppgave 8

Hva kaller en fenomenet som kjennetegnes ved at samme person gradvis trenger høyere dose for å oppnå samme respons?

 Svarknapp

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern