Translation

Legemidler

Du besøker nå nettressursen til den gamle utgaven av Illustrert farmakologi.
Den nye boka, 4. utgave, kan kjøpes på fagbokforlaget.no, og ny nettressurs vil foreligge i løpet av høsten 2020.

 

I dette kapitlet omtales legemidlenes inndeling i grupper og navngivingen av legemidler. Oppbyggingen av Felleskatalogen gjennomgås og hvordan en kan nyttiggjøre seg opplysninger gitt i Felleskatalogen. Til sist gjennomgås Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, en terapirettet oppslagsbok om legemidler skrevet av fagfolk.

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern