Translation

Barn og legemidler

Du besøker nå nettressursen til den gamle utgaven av Illustrert farmakologi.
Den nye boka, 4. utgave, kan kjøpes på fagbokforlaget.no, og ny nettressurs vil foreligge i løpet av høsten 2020.

 

I den første tiden etter fødselen gjennomgår menneskene sine største og raskeste fysiologiske forandringer i hele livsløpet. Når barn skal behandles med legemidler, må en derfor ta i betraktning både barnets fysiologiske utviklingsnivå og de farmakokinetiske og farmakodynamiske forholdene som gjelder. Slike betraktninger har til hensikt å lede til rett valg av legemiddel, legemiddelform, administrasjonsmåte, dose og doseringsintervall. På grunn av etiske betenkeligheter med å gjennomføre farmakologiske studier på barn finnes det betydelig mindre kunnskaper på dette området enn det som gjelder for voksne.

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern