Translation

Forbruk av rusmidler


Bruken av rusmidler er ujevnt fordelt i befolkningen både regionalt (by og land) og mellom aldersgrupper og kjønn.
Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern