Translation

Illegale rusmidler


I 1965 ble en utenlandsk student i Norge straffet etter at han ble pågrepet med cannabis. Dette regnes som starten for utviklingen av bruk og omsetning av illegale rusmidler i Norge. Før denne tiden var rusmiddelbruk mest uttalt blant leger og sykepleiere som hadde enkel tilgang til stoffene. I St.meld. nr. 13 (1985–86), Om narkotikaproblemene og narkotikapolitikken, erkjennes det at målsettingen for narkotikapolitikken er et narkotikafritt samfunn. Beslagene av illegale stoffer har imidlertid økt for hvert år. Bruken av rusmidler er betydelig større i store byer enn på landsbygda. Det ser på ingen måte ut til at tiltakene som settes inn mot ulovlig bruk og omsetning av rusmidler, er tilstrekkelige for å nå målsettingen.
Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern