Translation

Vanedannende legemidler


Forbruket av vanedannende legemidler oppgis vanligvis i definerte døgndoser (DDD) per 1000 innbyggere og døgn (DDD/1000 innb./døgn). En DDD er beregnet som den antatte gjennomsnittlige døgndosen for et preparat, brukt ved preparatets hovedindikasjon.

Benzodiazepinene dominerer salget av vanedannende legemidler i Norge. Salget av opioider er også høyt, på grunn av stor omsetning av legemidler som inneholder kodein brukt som smertestillende.
Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern