Translation

Alkohol


Hvert år omsettes det store mengder alkohol i Norge, og staten tjener på salg og avgifter knyttet til alkoholomsetningen. For tiden utgjør denne inntekten over 4 milliarder kroner årlig. Det har skjedd en økning i både antall salgssteder og skjenkesteder for brennevin og vin de siste årene. Alle arbeidsplassene som er knyttet til produksjon og omsetning av alkohol, gjør det vanskelig å ha en restriktiv bevilgningspolitikk.

St.meld. nr. 17 (1987–88), Alkohol og folkehelse, sier at det viktigste målet for offisiell norsk alkoholpolitikk er å oppnå en reduksjon av totalforbruket av alkohol med 25 % innen år 2000. Dette er i samsvar med Verdens helseorganisasjons anbefaling. Menn drikker mer alkohol enn kvinner, og unge voksne drikker mer enn eldre. En vet også at ca. 10 % av forbrukerne står for ca. 50 % av totalkonsumet.
Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern