Translation

Alkohol i svangerskap

Du besøker nå nettressursen til den gamle utgaven av Illustrert farmakologi.
Den nye boka, 4. utgave, kan kjøpes på fagbokforlaget.no, og ny nettressurs vil foreligge i løpet av høsten 2020.


Undersøkelser av gravides drikkevaner viser at alkoholkonsumet går ned i svangerskapet, spesielt ved ønskede graviditeter. Et svangerskap burde derfor være et egnet tidspunkt for intervensjon overfor gravide med høyt alkoholkonsum. Når et foster eksponeres for alkohol, øker risikoen for intrauterin død, prematur fødsel, veksthemning og misdanninger. Med økende alkoholkonsum øker risikoen for redusert nevropsykologisk utvikling med atferdsvansker og redusert innlæringsevne under oppveksten.
Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern