Translation

Alkohol i svangerskap


Undersøkelser av gravides drikkevaner viser at alkoholkonsumet går ned i svangerskapet, spesielt ved ønskede graviditeter. Et svangerskap burde derfor være et egnet tidspunkt for intervensjon overfor gravide med høyt alkoholkonsum. Når et foster eksponeres for alkohol, øker risikoen for intrauterin død, prematur fødsel, veksthemning og misdanninger. Med økende alkoholkonsum øker risikoen for redusert nevropsykologisk utvikling med atferdsvansker og redusert innlæringsevne under oppveksten.
Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern