Translation

Styring av farmakoterapien


Ordinasjon av et legemiddel skjer etter nøye vurdering av nyttige og skadelige effekter i forhold til de plager sykdommen gir. For å oppnå en optimal effekt må en stadig evaluere behandlingen. Til hjelp i denne evalueringen har en klinisk vurdering og laboratorieundersøkelser.
Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern