Translation

Styring av farmakoterapien

Du besøker nå nettressursen til den gamle utgaven av Illustrert farmakologi.
Den nye boka, 4. utgave, kan kjøpes på fagbokforlaget.no, og ny nettressurs vil foreligge i løpet av høsten 2020.


Ordinasjon av et legemiddel skjer etter nøye vurdering av nyttige og skadelige effekter i forhold til de plager sykdommen gir. For å oppnå en optimal effekt må en stadig evaluere behandlingen. Til hjelp i denne evalueringen har en klinisk vurdering og laboratorieundersøkelser.
Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern