Translation

BIND 2

Du besøker nå nettressursen til den gamle utgaven av Illustrert farmakologi.
Den nye boka, 4. utgave, kan kjøpes på fagbokforlaget.no, og ny nettressurs vil foreligge i løpet av høsten 2020.

B2_m.jpg

Rasjonell farmakoterapi er et viktig verktøy for å kunne iverksette effektive terapeutiske tiltak ved en rekke sykdommer og lidelser. Kunnskap om biologiske prosesser som fører til sykdommer, og hvordan legemidler påvirker slike prosesser er en forutsetning for rasjonell farmakoterapi. I boken omtales legemidler i relasjon til sykdomsgrupper, og i denne nettressursen vil du finne kompletterende kunnskap.

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern