Translation

Rusmidler i svangerskap og ammeperiode

 

Kvinnelige rusmiddelbrukere har sitt høyeste forbruk av alkohol og andre rusmidler i første halvdel av den fertile alder. Dette fører til at mange bruker rusmidler i nær tilslutning til befruktningen, særlig ved graviditeter som ikke er planlagt. Høyt forbruk av rusmidler i graviditeten og i ammeperioden gir dårlige vekst- og utviklingsvilkår for foster og barn, både på grunn av direkte effekter av rusmidlene og på grunn av uregelmessig livsførsel som følger av bruken.

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern