Translation

Innledende legemiddellære

Du besøker nå nettressursen til den gamle utgaven av Illustrert farmakologi.
Den nye boka, 4. utgave, kan kjøpes på fagbokforlaget.no, og ny nettressurs vil foreligge i løpet av høsten 2020.

 

Legemidler har «alltid» vært brukt til å behandle og forebygge sykdommer og plager. Går en langt tilbake, var det ikke systematiske krav til kunnskap om nye legemidler som ble tatt i bruk. Det var heller ikke strenge krav til dokumentert kunnskap om legemidler til de som tok del i legemiddelterapien.

I dag er det svært strenge krav som regulerer utvikling av legemidler, det er strenge krav som regulerer håndteringen av legemidler, hvordan farmakoterapien styres, og hvordan man unngår feilbruk av legemidler. Det er også strenge krav til formell kunnskap om legemidler for de som deltar i farmakoterapeutisk behandling. For å imøtekomme disse kravene må en kjenne til lover og forskrifter som regulerer denne aktiviteten. Det er selvsagt også nødvendig med kunnskap om de enkelte legemidlene og om sykdommenes patofysiologi og om plager for å utøve rasjonell farmakoterapi.

I innledende legemiddellære omtales avsnittene

  • Utvikling av legemidler
  • Håndtering av legemidler
  • Styring av farmakoterapien
  • Feilbruk av legemidler
Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern