Translation

Dissosiasjon av syrer og baser


Noen legemidler er svake syrer, mens andre er svake baser. De aller fleste legemidlene er imidlertid nøytrale. Noen lurer på hvorfor det ikke finnes sterke syrer eller baser som legemidler. Svaret på det er at sterke syrer eller baser vil ha så alvorlige bivirkninger at de ikke kan brukes som legemidler, selv om de også har gunstige effekter.
Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern