Translation

Observasjon av pasienten


Mange pasienter begynner med legemidler under sykehusopphold. Når virkninger og bivirkninger eller manglende effekt evalueres, er det en forutsetning at pasienten har tatt legemidlet som foreskrevet.

Det er like viktig å observere om pasienten har de ønskede effektene av behandlingen som de uønskede.

  • Faller for eksempel temperaturen og CRP ved behandling av en infeksiøs, febril tilstand?
  • Øker urinproduksjonen hos en pasient med anuri som får intensiv behandling med diuretika?
  • Hvordan endres blodtrykket av blodtrykksnedsettende behandling?
  • Bedres symptomene ved hjertesviktbehandling?


Legemidler gitt som intravenøs injeksjon eller infusjon gir rask økning i legemiddelkonsentrasjonen i blodet. Ved slik administrering er det spesielt viktig å være oppmerksom på uønskede effekter de første minuttene etter administrasjonen. Bivirkninger av allergisk natur kan utvikle seg fort. Likeledes kan det oppstå forstyrrelser i hjerterytmen med ubehagelig blodtrykksfall, hjertebank og bevissthetstap. Enkelte kan oppleve kraftige sentralnervøse effekter som svimmelhet, følelse av uvelhet og angst, noe som kan observeres ved umiddelbare forandringer i pasientens atferd.

Når en får i oppgave å observere temperatur, blodtrykk, blødning, bevissthet, bivirkninger av legemidler eller andre karakteristika ved en pasient, er det viktig å kjenne grensene for når en skal melde fra til den som har overordnet ansvar.

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern