Translation

Oppgaver med fasit 1–10

 

Oppgave 1


Hva er de to prinsipielt forskjellige tilførselsveiene for legemidler når en ønsker at legemidlet skal komme over i blodet og distribueres til virkestedet?

 Svarknapp

 

Oppgave 2

Hvilke tilførselssted kan benyttes for enteral tilførsel?

 Svarknapp

 

Oppgave 3

Hva menes med enteroformuleringer av legemidler?

 Svarknapp

 

Oppgave 4

Hva menes med retardformuleringer av legemidler, og hva er hensikten med å benytte slike formuleringer?

 Svarknapp

 

Oppgave 5

Nevn situasjoner der rektal tilførsel kan være nyttig.

 Svarknapp

 

Oppgave 6

Nevn ulike injeksjonsformer.

 Svarknapp

 

Oppgave 7

Hvorfor velger en i noen tilfeller å gi legemidlet sublingualt?

 Svarknapp

 

Oppgave 8

Nevn områder på/i kroppen hvor en benytter lokal tilførsel av legemidler.

 Svarknapp

 

Oppgave 9

Hva er den prinsipielle forskjellen på kremer og salver?

 Svarknapp

 

Oppgave 10

Nevn indikasjoner for tilførsel av legemidler ved hjelp av medisinsk plaster.

 Svarknapp

Spinner

Login






© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern