Translation

Opphevede profylaktiske effekter


Profylaktisk behandling gis for å hindre at en sykdom skal oppstå. Når en avslutter profylaktisk behandling, kan sykdommer og symptomer på sykdommer oppstå. Viktige profylaktiske regimer er behandling mot høyt blodtrykk og behandling som reduserer arteriell aterosklerose (for å redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer), antikoagulasjonsbehandling (for å redusere trombose- og embolirisiko), substitusjon av sviktende hormonproduksjon (diabetes, binyrebarksykdom og hypofysesvikt) og immunmodulerende behandling hos transplanterte pasienter.
Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern