Translation

Opphevede interaksjonseffekter


Legemiddelinteraksjoner er samvirke mellom to eller flere legemidler. Når en avslutter bruken av et legemiddel som påvirker effekten av andre legemidler, endres slutteffekten. Dersom en seponerer et legemiddel som induserer, eller som inhiberer enzymer som deltar i metabolismen av andre legemidler som brukes samtidig, kan det ha dramatiske effekter ved at konsentrasjonen av gjenværende legemiddel endres betydelig. Disse effektene er viktige og er omtalt i kapitlet om legemiddelinteraksjoner.
Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern