Translation

Reboundeffekter


Ved en reboundeffekt kommer plagene som opprinnelig ble behandlet, tilbake. Reboundeffekter kan være svakere eller sterkere enn plagene en hadde før behandlingen.

Eksempler på reboundeffekter er økt blodtrykk etter seponering av blodtrykkssenkende midler (betablokkere), økt nesetetthet ved seponering etter langvarig bruk av slimhinneavsvellende nesespray og økt hodepine etter seponering av smertestillende midler. Protonpumpehemmere øker produksjonen av hormonet gastrin. Gastrin øker produksjonen av saltsyre i magesekken. Så lenge protonpumpehemmerne er til stede, vil de hemme syreproduksjonen, slik at den økte gastrinproduksjonen ikke fører til økt syreproduksjon. Hvis protonpumpehemmeren seponeres, kan effekten av den økte gastrinproduksjonen vedvare og føre til mer uttalte syreproblemer enn før bruken av protonpumpehemmere.

Det bør tas stilling til om reaksjoner som oppstår ved seponering, skyldes forverring av grunnsykdommen, eller om de representerer reboundeffekter.
Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern