Translation

Holdninger til misbruk under oppvekst


En vet at mange brukere kommer fra familier der den ene eller begge av foreldrene er storforbrukere av rusmidler. Likeledes vet en at ungdom som tidlig etablerer et jevnt forbruk av rusmidler, i større grad blir tunge brukere enn ungdom som bare prøver sporadisk. Barn av foreldre som åpent aksepterer at barna bruker alkohol i ung alder, drikker mer enn annen ungdom.
Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern