Translation

Hår


Analyse av rusmidler fra hår er relativt lite benyttet. Analyse av hår kan si noe om langtidsbruk ved at rusmidler avleires i håret. Det er imidlertid ennå stor usikkerhet knyttet til rusmiddelanalyser hvor hår er analysemedium. I resten av kapitlet legges hovedvekten av omtalen på urin som analysemedium.
Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern