Translation

Analysemedier


For å dokumentere bruk av rusmidler kan en utføre rusmiddelanalyser i biologisk materiale. Det mest brukte analysemediet ved slik kontroll er urin, men også blod, spytt og andre kroppsvæsker kan benyttes, i tillegg til hår.
Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern