Translation

Inndeling av rusmiddelanalyser etter formål


Staten helsetilsyn har laget to rundskriv som gir retningslinjer for rusmiddeltesting:
  • Kvalitetskrav til rutiner for rusmiddeltesting hvor positivt analysesvar kan danne grunnlag for iverksetting av alvorlige sanksjoner
  • Kvalitetsrutiner ved rusmiddeltesting av prøver i medisinsk sammenheng (behandling og diagnostikk)
Bakgrunnen for kravene er at omfattende rusmiddeltesting gjøres uten tilstrekkelig kompetanse. Dette gir betydelig risiko for falskt positive og falskt negative resultater og for at prøvegiveren kan lide urett når prøvetaking og analyser ikke foretas under tilfredsstillende betingelser.
Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern