Translation

Blod


Rusmidler er kroppsfremmede substanser og elimineres fra kroppen på samme måte som legemidler. Konsentrasjonen av et rusmiddel i blod er egnet til å vurdere om en person er påvirket, og benyttes derfor som medium når slik vurdering skal gjøres. Ved påfølgende prøver kan en se om konsentrasjonen faller eller stiger, og vurdere om nytt inntak av rusmidlet har funnet sted eller ikke. Noen rusmidler kan påvises i kortere tid i blod enn i urin.
Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern